Eu

Устройство на компютъра

Компютърът се състои от три основни компонента: процесор, памет и входно-изходни устройства.
Съставни части на един съвременен персонален компютър са:

Процесор
Сърцето на компютъра е процесорът, наричан още Централен процесор, (Central Processing Unit, CPU). Той управлява работата на всички останали устройства и изпълнява самата програма (намираща се в паметта на компютъра). Най-близка до процесора вградена в него е малка по-размер памет, наречена кеш памет . Времето за достъп до тази памет е най-малко. Кешът най-често е разделен на две части - за данни и за инструкции.

Дънна платка
Дънната платка (MotherBoard) е една от основните хардуерни части на компютъра. Чрез нея се свързват всички останали части - процесор, памет, входно-изходни у-ва. Като цяло архитектурата на всяка дънна платка се състои от 2 основни елемента - северен (North bridge) и южен (South bridge) мост.

Оперативна памет
Оперативната памет е последователност от номерирани клетки с еднаква големина, съдържащи информация, която процесорът трябва да изпълни. Всяка клетка има адрес, чрез който програмата се обръща към необходимото място в паметта. Оперативната памет бива наричана памет от 1-во ниво, спрямо процесора. Тя се дели на ROM (Read Only Memory) и RAM (Random Access Memory). Оперативната памет се различава от външната памет (обикновено твърд диск) по това, че в нея се съхраняват активните програми.

Дънната платка, процесорът, оперативната памет и захранването са монтирани в компютърна кутия, към която се свързват входно-изходните устройства - обикновено твърд диск, флопидисково устройство и периферни устройства - монитор, клавиатура, мишка и др.

Сервиз | Поддръжка и ремонт на компютри | Продажби | Upgrade | До 24h Support

Zavednia.bg design NVSys 2008